Výprava za zajímavostmi Izraele

Posted on

Jako hlavní město je některými zeměmi uznáván Tel Aviv, ale sídlem vlády je Jeruzalém, který je také brán jako hlavní město.
Hezekiah´s Tunnel
Když v 8. století před naším letopočtem král Ezechiáš připravoval obranu proti syrské armádě, rozhodl se zachránit zdroj vody tím, že odklonil tok hluboko do města systémem kanálů.
Tento technický zázrak byl vybudován kopáním tunelu o rozchodu 1750 metrů do hory.
Dnes se turisté neváhají brodit po kolena ve vodě, aby poznali vrcholnou historii Jeruzaléma.
klášter v izraeli
Western wall
Tato zeď je známá jako Zeď nářků, která je pro židovské obyvatelstvo tím nej náboženským místem na světě. Leží ve starém městě města Jeruzaléma a je západní podpůrnou stěnou Chrámové hory. Každý rok sem cestuje tisíce lidí, aby se zde mohli pomodlit. Motlitby jsou vyřčené ústně, nebo zapisované a umístěné do prasklin zdi.
Stěna je rozdělena do dvou částí. Jedna část je určena mužům, druhá ženám.
Chrámová hora
Je jedním z klíčových míst Jeruzaléma. Na ní stojí Skalní dóm, jehož zlatá kupole dominuje celému městu a s mešitou al – Aská, odkud Mohamed prý vstoupil do nebe.
Představuje nejposvátnější místo judaismu a zároveň je i nejposvátnějším místem islámu. Je jedním z nejstarších a nejkrásnějších děl islámské architektury a umění.
Pro židy je Chrámová hora ztělesněním Boží přítomnosti. Tady Bůh vzal zem, aby z ní stvořil Adama. Židé na celém světě se modlí směrem k hoře.
Pro muslimy je třetí nejsvětější místo islámu po Mekce a Medině.
město jeruzalém
Bahai zahrady v Haifě
Jsou nejvýraznější turistickou atrakcí v Haifě.
Schodiště z 19 teras, které se rozprostírají až na severní svah hory Karmel. Místem odpočinku proroka Herolda Baha´i Faith je zlatá klenutá svatyně Báb.
Procházet se budete po štěrkových cestách, kolem živých plotů a květinových záhonů a pozorovat panoramatický výhled na město, Středozemní moře a Galilejské vrchy.
Pohoří Karmel
Podle Starého Zákona zde probíhal zápas o čistotu víry v Izraeli. Podle starokřesťanské tradice na Karmel chodívala i Panna Maria. Pokud vám je název povědomý, tak vězte, že odtud pochází řád karmelitánů.
Church of Saint Anne
Římskokatolický kostel. Strohý kamenný interiér s mimořádnou akustikou je skvělým příkladem středověké architektury. Původní byzantská bazilika byla postavena jako svatyně nad ostatky v 5. století. V roce 614 byl částečně zničený Peršany a následně obnoven.
Svatou Annu církev následovala až v letech 1131 – 1138 během vlády královny Melisende.
Kostel by v těchto letech postaven jako náhrada za byzantský kostel a brzy se rozšířil o několik metrů. Bazilika má 3 uličky, klenuté stropy a sloupy a čisté linie.
Pokud vaším cestovatelským cílem bude Izrael, určitě navštivte tento kostel. Poslechnete si gregoriánský chorál, který vás nenechá chladnými.

Category : Dovolená

Comments